Välkommen till NPA Gruppen AB

Gruppen äger företag inom polyeten och pappersbranschen. Totalt har gruppen ca 25 anställda och omsätter ca 90M SEK.

Våra företag i gruppen jobbar med tillverkning och konvertering av polyeten och papper.

Att vi verkar i hela produktionskedjan gör att företagen kan dra nytta av den specialkunskap som finns inom gruppen och tack vare det vara flexibla gentemot kund.

Om gruppen

Mission
Finansiär och förvaltning för vinstdrivande enheter inom tillverkning, förädling och handel av högvolymsprodukter.

Värdegrund
Värdera skillnader, samarbetsvilja och tro på det vi gör

NPA Gruppen AB - Lager och kontor Ljungby

NPA Nordiskt Papper AB etablerades 1971 och har vuxit till en solid och väletablerad organisation inom specialpapper och kartong. Bolaget är ett familjeägt handels- och produktionsföretag, med egen konvertering, lager och distribution. Företaget arbetar med ett globalt nätverk av pappersbruk som producenternas förlängda arm, med en djup kunskap, pålitlighet och flexibilitet.

Marknaden utgår främst ifrån Sverige och Skandinavien men sträcker sig ut till Europa och även vissa delar av Nord-Amerika och Asien. Genom sina kunder; distributörer, grossister, återförsäljare och förädlare skickas stora kvantiteter/tonnage av special utvalda kvalitéer av papper och kartong.

NPA Gruppen AB - Lager och kontor Brunna

NPA Plast AB har verkat i polyetenbranschen i snart 15 år.

Företaget växer för varje år och har samlat på sig en specialkunskap om polyetenprodukter som få konkurrenter kan matcha. Det breda produktsortimentet finns i alla olika kvalitetssegment och kan anpassas helt efter kudens krav och specifika önskemål.

Med egen produktion kan NPA Plast AB ha korta ledtiderna från beställning till leverans samt hålla nere kostnaderna som mellanhänder innebär.

NPA Plast AB hjälper gärna till vid upphandlingar och kan specialanpassa sitt erbjudande så att det precis matchar de kvar som varje enskild upphandling ställer.

NPA Plast Polen

NPA Plast Polen är en effektiv producent av polyetenprodukter så som, plastpåsar, säckar och filmer i både återvunnet material och av ny råvara.

Företaget verkar genom distributörer över hela Europa. Med effektiva maskiner, och låga omkostnader och driftskostnader, konkurrerar NPA Plast Polen i framkant av marknaden.

Kontakta oss